Επιστροφή

Ενεργειακές Θεραπείες
Βελτιώνουμε την υγεία μας με εναλλακτικές μεθόδους

Shiatsu

Μια ολιστική αγωγή υγείας με αποτελέσματα σε βάθος

Agatsou

Bιοενεργειακή προσέγγιση με εναλλακτικές μεθόδους

Qi Gong

Θεραπευτική κίνηση Σώματος και Νου

Crystal Bed

Η θεραπευτική δύναμη των Κρυστάλλων

Rejuvance

Ολιστικό αναζωογονητικό μασάζ προσώπου

Sound Therapy (Ηχοθεραπεία)

Eξισορρόπηση μέσα από το «κούρδισμα» του σώματος