Επιστροφή

Εργαστήρι Μουσικοκινητικής Αγωγής
Αναπτυσσόμαστε σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά

H μουσικοκινητική αγωγή προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά.
Η δημιουργική κίνηση και ο αυτοσχεδιασμός τούς επιτρέπουν να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα και να εξερευνήσουν τις σωματικές και νοητικές δυνατότητές τους.
Επιπλέον, μέσω του ρυθμού, που λειτουργεί ως βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη μουσική, την κίνηση και τον λόγο, τα παιδιά αποκτούν σταδιακά τον έλεγχο των μεγάλων μυών του σώματός τους και θέτουν τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή τους.
Συνολικά, μέσα από την παρακολούθηση, τη μίμηση, τη συνεργασία και τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, τα παιδιά αποκτούν κινητικές δεξιότητες, καλλιεργούν την αντιληπτική τους ικανότητα, βελτιώνουν τη μνήμη, κοινωνικοποιούνται, αλλά και ευαισθητοποιούνται απέναντι στην Τέχνη.

Διάρκεια:
90 λεπτά

Δείτε το πρόγραμμα για τις τρέχουσες δράσεις μας.