Επιστροφή

Εργαστήρι Γονέων
Κατανοούμε τα παιδιά μας με οδηγό την Ολιστική Ψυχοθεραπεία

Στην Ομάδα αυτή εφαρμόζουμε μια συνθετική προσέγγιση αντιμετώπισης των προβλημάτων που απασχολούν τους γονείς.
Μέσα σε ένα πλαίσιο Συστημικής Θεραπείας Οικογένειας θα κατανοήσουμε τις ανάγκες και τα αιτήματα των παιδιών αλλά και των γονιών τους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ισχυρές θεραπευτικές δυνατότητες μεθόδων όπως η Ανθοθεραπεία (Ανθοϊάματα), η EFT (Emotional Freedom Technique), το EMDR και το Brainspotting (BSP).
Επιτυγχάνοντας τη γρήγορη, βαθιά και μόνιμη απαλλαγή γονέων και παιδιών από αρνητικά συναισθήματα και επικοινωνιακές δυσκολίες, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια σε αυτούς απαραίτητων ψυχολογικών προσόντων και ψυχικών δεξιοτήτων, θα έχουμε ως αποτέλεσμα καλύτερες και ποιοτικότερες σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Συχνότητα:
2 συναντήσεις / μήνα
Διάρκεια:
2 ώρες

Δείτε το πρόγραμμα για τις τρέχουσες δράσεις μας.