Επιστροφή

Ομάδες Αυτογνωσίας
Εξερευνούμε και εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο

Η ψυχική υγεία των ατόμων συνδέεται με τη θετική αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση και δεν μπορεί να νοηθεί εκτός κοινωνικού πλαισίου. Καθώς η διαρκής πίεση και ένταση, η ανασφάλεια, η βία και η επιθετικότητα ολοένα εντείνονται, το όλο κατακερματίζεται και η ανθρώπινη ψυχή ακρωτηριάζεται. Το άτομο αδυνατεί να υπάρξει πέρα και έξω από τις κοινωνικές διαδικασίες, και στον βαθμό που σήμερα ο κοινωνικός ιστός κινδυνεύει να διαρραγεί εντελώς, η δημιουργία ομάδων συντελεί στην τόνωση του αισθήματος του «εμείς», και στη δημιουργία της έννοιας της συσσωμάτωσης.
Οι ομάδες αυτογνωσίας, λειτουργώντας σε ένα ασφαλές και προστατευμένο πλαίσιο και μέσα από το μοίρασμα των προσωπικών εμπειριών, παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα να εκφραστούν και να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Η αναγνώριση και η επεξεργασία των συναισθημάτων, η ανατροφοδότηση και η υποστήριξη των μελών επιτρέπουν την αλλαγή των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάδειξη όλου του δυναμικού του ατόμου.

Η ομάδα αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να αντιμετωπίσουν με τρόπο αποτελεσματικό τα αγχογόνα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους διαφυλάσσοντας την προσωπική τους ισορροπία.
Η ομάδα αυτογνωσίας μέσω εκφραστικής γραφής, χρησιμοποιώντας ως όχημα την Τέχνη, συντελεί στην εκτόνωση της έντασης και της μείωσης του άγχους, ενισχύοντας τους συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ των μελών της. Έτσι, διευκολύνεται η διερεύνηση του εσωτερικού τους κόσμου, βελτιώνονται οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες και συνεπώς οι διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις.

Συχνότητα:
Ανά 7 ή 15 ημέρες
Διάρκεια:
90 λεπτά

Δείτε το πρόγραμμα για τις τρέχουσες δράσεις μας.